Tần Suất Quảng Cáo: Con Số Thầm Lặng Nhưng Chết Người

Đâu là những số liệu quan trọng nhất bạn đo đếm khi quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook? Tôi cược rằng đó là chỉ số CPA (Giá cho mỗi hành động, chuyển đổi) hoặc CPC (giá click chuột). Đây cũng chính là những số liệu mà tôi quan tâm nhất và thường… Read more »

Quảng cáo trực tuyến: áp dụng công nghệ Frequency, tiết kiệm lớn

Quản lý không tốt tần xuất hiển thị của quảng cáo trực tuyến gây lãng phí ngân sách marketing mà chiến dịch lại không hiệu quả. Công nghệ Frequency ra đời là lời giải cho bài toán digital marketing. Theo AudienceScience (Mỹ) – công ty chuyên về giải pháp công… Read more »

Tần suất quảng cáo – Tỷ lệ hiệu quả là bao nhiêu?

Vấn đề tần suất xuất hiện của một quảng cáo (Ads Frequency), bao nhiêu lần xuất hiện sẽ đem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng trong chiến dịch marketing của doanh nghiệp.  Việc xác định đúng tần suất quảng cáo sẽ… Read more »

How cool in AdsPlay version 1 !

media3.0

AdsPlay được thiết kế như 1 công cụ Monetization (Reactive Digital Advertising) cho mô hình Media Business thế kỷ 21, đa thiết bị (Multiscreen Ad Delivery) với tính năng Real-time Analytics và Reactive Marketing dưa trên hành vi người xem (Audience Behavior Analytics) để targeting và cá nhân hóa trải… Read more »

Digital Advertising Benchmarks: Performance Metrics by Format

Bigger is indeed sometimes better in digital advertising,according to a recent benchmarks report from PointRoll. Larger, Rising Star display ad formats introduced by the IAB in 2012 had a 70% higher click-through rate (CTR) than smaller traditional display formats, the analysis of more than 100 billion impressions delivered in 2013… Read more »

How emotional connection increases customer satisfaction

As companies seek for new ways to improve their customer experience, emotional connection can maximise the chances of a loyal customer base. It’s not easy to convince a customer nowadays to trust your company over another, but the right emotional connection may lead to a bond with multiple benefits. Emotionally… Read more »

The Psychology of Online Video, and 5 Social Video Commerce Tips

What is it about online video that influences our shopping habits? What’s behind how it affects our brains? Here are 5 explanations shared with me by behavior science experts about why online video triggers consumer purchases, and my own marketing tips for how e-commerce specialists can take advantage of each… Read more »