Category Archives: Uncategorized

Alice, the Artificial Intelligence Platform for Media Planner and Digital Marketer

  Giải thích bằng Tiếng Việt trong 1 đọan văn, Alice là gì ? Alice là ý tưởng về 1 trợ lý ảo, cũng là hệ thống xứ lý data trung tâm, bạn có thể chat với nó (nếu nó tin bạn là chủ nó) để yêu cầu các dữ… Read more »

Python: A Powerful Language for High-Traffic, Data-Heavy Apps

Python is a widely used, general-purpose, high-level back-end programming language that’s highly valued by startups who need to quickly prototype and develop applications, as well as data-driven companies that need to integrate data analysis and statistical techniques into their workflows. Its combination of readability, flexibility, and suitability to data science… Read more »

TƯ DUY ĐỘC LẬP – NỀN TẢNG CỦA SỰ TỰ HỌC

Bài blog mang tính tạo động lực tự học cho các thành viên ở team AdsPlay “Bạn có não trong đầu. Bạn có chân trong giày. Bạn có thể tự đưa mình về bất cứ hướng nào bạn chọn. Bạn độc lập, bạn biết điều mình biết và bạn là người… Read more »

Design Thinking

admin   January 20, 2016   No Comments on Design Thinking

Thiết kế rất là phổ biến. Đó là trong các tạp chí mà chúng ta đọc, các sản phẩm chúng ta sử dụng, các dịch vụ chúng ta thưởng thức và kinh nghiệm của người tiêu dùng đã gợi ý cho chúng ta (ví dụ là những kinh nghiệm về… Read more »

Apache Spark resources for self-study

#apachespark pic.twitter.com/KZsiNeBpSf — Trieu Nguyen (@tantrieuf31) November 11, 2015 https://www.mapr.com/ebooks/spark/01-what-is-apache-spark.html https://dzone.com/articles/using-apache-spark-and-mysql-for-data-analysis http://www.infoq.com/articles/apache-spark-introduction https://www.edx.org/course/introduction-big-data-apache-spark-uc-berkeleyx-cs100-1x https://www.edx.org/course/scalable-machine-learning-uc-berkeleyx-cs190-1x