Category Archives: Data Intelligence

12 xu hướng marketing Việt Nam năm 2016

12 xu hướng marketing Việt Nam năm 2016 Các kênh marketing truyền thống như truyền hình, tổ chức sự kiện… tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng, song xu hướng chính của sự dịch chuyển vẫn là tiếp thị số (digital marketing). 1. Quảng cáo video lên ngôi Các kênh… Read more »

Tại sao là AdsPlay ?

admin   November 13, 2015   No Comments on Tại sao là AdsPlay ?

Quảng cáo TV là một họat động mang tính marketing, nhằm giúp gia tăng giá trị thuơng hiệu (Branding), tạo ra nhận thức quyết định việc mua hàng và gia tăng doanh số. Đây là hoạt động thiết yếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào nếu muốn tồn tại… Read more »

Apache Spark resources for self-study

#apachespark pic.twitter.com/KZsiNeBpSf — Trieu Nguyen (@tantrieuf31) November 11, 2015 https://www.mapr.com/ebooks/spark/01-what-is-apache-spark.html https://dzone.com/articles/using-apache-spark-and-mysql-for-data-analysis http://www.infoq.com/articles/apache-spark-introduction https://www.edx.org/course/introduction-big-data-apache-spark-uc-berkeleyx-cs100-1x https://www.edx.org/course/scalable-machine-learning-uc-berkeleyx-cs190-1x  

Khai thác Big Data ở Vietnam, có thể làm đuợc gì ngoài Quảng cáo

Top most popular content categories

Tóm tắt bài blog này là về tổng quan mô hình 9D cho Data Economics và các ý tuởng ứng dụng Big Data khác mang tính xã hội ở Vietnam.. Phần 1: Mô hình 9D và ứng dụng cho Big Data Economics Khi nhắc đến bộ môn Big Data ở… Read more »

RFX-IRIS , the messenger of the gods, from Big Data to Advertising, Marketing

  Giải thích bằng Tiếng Việt trong 1 đọan văn, IRIS là gì ? Nó là 1 con bot chat, cũng là hệ thống xứ lý data trung tâm, bạn có thể chat với nó (nếu nó tin bạn là chủ nó) để yêu cầu các dữ liệu khác nhau… Read more »

Unlocking Big Data Means Truly Understanding the Customer Journey [INFOGRAPHIC]

End-to-end big data analytics application provider Datameer found the most prevalent use case for big data is to better understand customer analytics. With consumers now interacting with companies across multiple, measurable channels, their interactions produce data that businesses can use to better respond to and anticipate customer needs. Azita Martin, Chief… Read more »