Category Archives: AdsPlay

Viral Video

admin   January 10, 2017   No Comments on Viral Video

– Viral Video là gì? Viral Video là hình thức marketing bằng video, thể hiện những thông điệp dễ hiểu nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa nhằm quản bá một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó. Viral Video có thể được lan truyền qua hầu hết các kênh… Read more »

Jobs at AdsPlay

admin   December 2, 2016   No Comments on Jobs at AdsPlay

Data Scientist Qualifications Minimum qualifications: Knowledge of statistical analysis tools (e.g. R, Python, etc.) Ability to work independently paired with strong interpersonal skills Nice to have: Experience with Java, Scala, PHP, tools from Hadoop ecosystem, Spark, Javascript, d3, React JS, Riot JS, and Git workflow Expertise in pattern recognition, machine… Read more »

Tóm tắt 5 định hướng chính ứng dụng Big Data và A.I cho AdsPlay Platform

Market Analytics: Phân tích dữ liệu sức cầu của thị trường, nhu cầu tiêu dùng từ Social Media Predictive Branding Analytics: Phân tích khả năng branding và hiệu quả từ các kênh truyền thông Media Media Planning Analytics: Phân tích và trợ giúp lên các kế hoạch truyền thông Digital… Read more »

Điểm mức độ phù hợp của quảng cáo (Ad Relevance Score)

Quảng cáo càng phù hợp với đối tượng được nhắm đến thì càng hiệu quả. Đầu tháng 2/2015, Facebook bắt đầu đưa vào báo cáo Chiến dịch quảng cáo một tiêu chí mới Điểm mức độ phù hợp của quảng cáo (Ad Relevance Score) – nhằm đánh giá mức độ phù hợp của quảng… Read more »

Tần suất quảng cáo – Tỷ lệ hiệu quả là bao nhiêu?

Vấn đề tần suất xuất hiện của một quảng cáo (Ads Frequency), bao nhiêu lần xuất hiện sẽ đem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng trong chiến dịch marketing của doanh nghiệp.  Việc xác định đúng tần suất quảng cáo sẽ… Read more »

How cool in AdsPlay version 1 !

media3.0

AdsPlay được thiết kế như 1 công cụ Monetization (Reactive Digital Advertising) cho mô hình Media Business thế kỷ 21, đa thiết bị (Multiscreen Ad Delivery) với tính năng Real-time Analytics và Reactive Marketing dưa trên hành vi người xem (Audience Behavior Analytics) để targeting và cá nhân hóa trải… Read more »

The New Era of Big Data and Digital Advertising

nhantai_tvn

Advertisers have demanded a better ROI on their marketing budgets, and as a result, the industry has become a frontrunner in embracing technology to connect with the right audience. Traditional advertising has always relied on user data from a plethora of products and services. However, gone are the days of… Read more »