Category Archives: Ad Tech

Ten Ways Big Data Is Revolutionizing Marketing And Sales

Customer Analytics (48%), Operational Analytics (21%), Fraud and Compliance (12%) New Product & Service Innovation (10%) & Enterprise Data Warehouse Optimization (10%) are among the most popular big data use cases in sales and marketing. Customer Value Analytics (CVA) based on Big Data is making it possible for leading marketers… Read more »

PostgresSQL as Advertising Data Warehouse

http://askubuntu.com/questions/831292/how-to-install-postgresql-9-6-on-any-ubuntu-version https://www.pgadmin.org/ https://momjian.us/main/writings/pgsql/features.pdf http://www.tutorialspoint.com/postgresql/ http://www.slideshare.net/PyData/how-to-build-a-sqlbased-data-warehouse-for-a-trillion-rows-in-python-by-ville-tuulos-pydata-sv-2014 https://wiki.postgresql.org/images/3/38/PGDay2009-EN-Datawarehousing_with_PostgreSQL.pdf

The Future of Advertising: What You Should Know ?

reactive-reatime-big-data-with-open-source-lambda-architecture-techcampvn-2014-17-638

The checklist is built from the book https://www.amazon.com/New-Advertising-volumes-Relationships-Data-Driven/dp/1440833427 Vision 1: Traditional Advertising Transformed New Advertising: Born of Technology 1 – Ripe for Change but Resisting It 2 – Consumer Information Overload: Shift to Consumer-Centric Advertising Model 3 – Building Brand Relationships with Empowered Consumers 4 – Big Data and the Digital… Read more »

Website Features Checklist: The Ultimate Must-Haves for Your Site

Wow. I love it when someone designs a checklist on an infographic that’s both simple and informative. I believe medium businesses, large businesses, and e-commerce sites should take a look as well. And I’ve added a few more items after their checklist that you should also include! In Your Page Header: Domain… Read more »

Điểm mức độ phù hợp của quảng cáo (Ad Relevance Score)

Quảng cáo càng phù hợp với đối tượng được nhắm đến thì càng hiệu quả. Đầu tháng 2/2015, Facebook bắt đầu đưa vào báo cáo Chiến dịch quảng cáo một tiêu chí mới Điểm mức độ phù hợp của quảng cáo (Ad Relevance Score) – nhằm đánh giá mức độ phù hợp của quảng… Read more »

Tần Suất Quảng Cáo: Con Số Thầm Lặng Nhưng Chết Người

Đâu là những số liệu quan trọng nhất bạn đo đếm khi quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook? Tôi cược rằng đó là chỉ số CPA (Giá cho mỗi hành động, chuyển đổi) hoặc CPC (giá click chuột). Đây cũng chính là những số liệu mà tôi quan tâm nhất và thường… Read more »

Quảng cáo trực tuyến: áp dụng công nghệ Frequency, tiết kiệm lớn

Quản lý không tốt tần xuất hiển thị của quảng cáo trực tuyến gây lãng phí ngân sách marketing mà chiến dịch lại không hiệu quả. Công nghệ Frequency ra đời là lời giải cho bài toán digital marketing. Theo AudienceScience (Mỹ) – công ty chuyên về giải pháp công… Read more »

Tần suất quảng cáo – Tỷ lệ hiệu quả là bao nhiêu?

Vấn đề tần suất xuất hiện của một quảng cáo (Ads Frequency), bao nhiêu lần xuất hiện sẽ đem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng trong chiến dịch marketing của doanh nghiệp.  Việc xác định đúng tần suất quảng cáo sẽ… Read more »

How cool in AdsPlay version 1 !

media3.0

AdsPlay được thiết kế như 1 công cụ Monetization (Reactive Digital Advertising) cho mô hình Media Business thế kỷ 21, đa thiết bị (Multiscreen Ad Delivery) với tính năng Real-time Analytics và Reactive Marketing dưa trên hành vi người xem (Audience Behavior Analytics) để targeting và cá nhân hóa trải… Read more »