Tóm tắt 5 định hướng chính ứng dụng Big Data và A.I cho AdsPlay Platform

  1. Market Analytics: Phân tích dữ liệu sức cầu của thị trường, nhu cầu tiêu dùng từ Social Media
  2. Predictive Branding Analytics: Phân tích khả năng branding và hiệu quả từ các kênh truyền thông Media
  3. Media Planning Analytics: Phân tích và trợ giúp lên các kế hoạch truyền thông
  4. Digital Marketing Analytics: Tự động học từ dữ liệu và tối ưu các thông số Digital Marketing
  5. Virtual Digital Marketing Assistant: trợ lý Digital Marketing ảo cho các marketers , PR lead, sale lead,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *