How cool in AdsPlay version 1 !

AdsPlay được thiết kế như 1 công cụ Monetization (Reactive Digital Advertising) cho mô hình Media Business thế kỷ 21, đa thiết bị (Multiscreen Ad Delivery) với tính năng Real-time Analytics và Reactive Marketing dưa trên hành vi người xem (Audience Behavior Analytics) để targeting và cá nhân hóa trải nghiệm người xem quảng cáo (Advertising UX) .

ELLD

Điểm chính của AdsPlay là khả năng tự học hỏi (dùng Machine Learning) để tối ưu giá trị cho 3 bên: bao gồm:

  1. Distribution (Media Owner),
  2. Production (Media Creator)
  3. Advertiser (Media Advertising Agency) .

media3.0

 

Tính năng cool :

Đa dạng format quảng cáo, tăng tính trải nghiệm thông tin (UX)

adsplay-demo-3

Real-time Reporting để đưa ra dữ liệu Campaign Performance chính xác , nhanh chóng

adsplay-demo-4

Dự đoán tương lai của Inventory quảng cáo, giúp Media Trading và Media Buyer , team chủ động hơn trong việc kinh doanh.

adsplay-demo-5

 

Code tích hợp đơn giản cho publisher 

adsplay-demo-2 adsplay-demo-1

 

Hỗ trợ Real-time GeoLocation Analytics cho publisher để hiểu về người dùng.

AdsPlay Geo LocationScreenshot from 2016-09-22 15:03:37

Dựa trên nền tảng công nghệ Java và RFX, được xây dựng cho các ứng dựng Reactive Real-time Big Data của tương lai , Road-map của những version kế tiếp AdsPlay sẽ là:

Screenshot from 2016-09-22 15:13:44

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *