Deep Learning và việc ứng dụng vào Advertising

AdsPlay, có 4 thứ ứng dụng Deep Learning “ngay và luôn”, nhằm giải 4 bài toán căn bản trong Data Science:

  • Audience Segmentation: tự động phân nhóm các đối tượng xem video để truyền tải thông điệp (Video Ads) chính xác hơn, cũng việc marketing sẽ dễ dàng hơn (nhờ vào thuật toán và máy tính)
  • Video Content Recommendations: làm cho thời gian onsite của user càng lâu càng tốt, nhằm tăng khả năng tương tác với quảng cáo.
  • Video Ad Targeting: đưa thông điệp quảng cáo phù hợp với user vào đúng thời điểm và ngữ cảnh.
  • Real-time Revenue Optimization theo hành vi (User Behavior ): với data phong phú từ nhiều nguồn, đặc biệt lĩnh vực giải trí (FptPlay, NhacSo) và tương tác xã hội (social data crawler từ Facebook, YouTube), AdsPlay đang giải quyết những bài toán mà các Brand như Unilever, Tiger, P&G,.. vẫn đang mơ ước công cụ quảng cáo Social TVC Video trên Internet hiệu quả cao về mặt PR & Branding 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *