Tại sao e-commerce nên sử dụng hệ thống Programmatic Advertising ?

Programmatic: nghĩa tiếng Việt là đuợc lập trình tự động thực hiện 1 số tasks mà con nguời đã lên kế họach từ truớc khi 1 số điều kiện xảy ra.

Hiểu nôm na: trong 1 một năm có vài mùa mà e-commerce có thể đạt peak sale, tùy văn hóa từng nuớc. Như US sẽ có vài mùa mua sắm rất rõ ràng, Black Friday, Ciber Monday , Thanksgiving hay Christmas. Một hệ thống Programmatic Advertising sẽ tự động chạy các chiến dịch marketing đuợc định truớc, tối ưu chi phí Bidding để tăng conversion theo thuật tóan chuyên cho Marketing Automation.

Tóm lại, Programmatic Advertising là công cụ Automation cho team Marketing ở các công ty làm e-commerce, nhằm tối ưu chi phi marketing, advertising. Lúc đó các bạn marketer có thể đi chơi thay vì ngồi canh từng chiến dịch , start/stop campaign , blah..blah đủ kiểu vừa tốn time vừa không tính nhanh như máy tính (tất nhiên hệ thống Programmatic Ad phải đủ thông minh để làm thay cho bạn, nguợc lại là tiền mất tật mang.

blogged by TrieuNT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *