Tại sao là AdsPlay ?

admin   November 13, 2015   No Comments on Tại sao là AdsPlay ?

Quảng cáo TV là một họat động mang tính marketing, nhằm giúp gia tăng giá trị thuơng hiệu (Branding), tạo ra nhận thức quyết định việc mua hàng và gia tăng doanh số. Đây là hoạt động thiết yếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào nếu muốn tồn tại và phát triển.

Như vậy quảng cáo TVC rất quan trọng với doanh nghiệp nhưng tại sao là AdsPlay ?

Thứ nhất, AdsPlay không chỉ là một dịch vụ quảng cáo TVC online đơn thuần, nó là một trợ lý của marketer đuợc lập trình tự động với công nghệ Real-time Big Data để tối ưu việc quảng cáo TVC Video đến với nguời xem (Audience) ở mức gần real-time.

Thứ hai, AdsPlay cung cấp các công cụ đo luờng Analytics và công cụ dự báo Forecasting report từ Social Media để marketer quyết định việc planning các chiến dịch quảng cáo TVC với mức độ tự động hóa cao (Smart Marketing Automation) nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả từ mỗi chiến dịch. Ở AdsPlay, chúng tôi gọi đó là Social TVC Ad, những quảng cáo tạo ra tính viral cao trên mạng xã hội.

Thứ ba, AdsPlay mang công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), các nghiên cứu mới nhất về Big DataInnovation đến quảng cáo truyền hình cổ điển nhằm nâng cấp quảng cáo TVC lên một mức cao hơn. Đơn giản chỉ là xu huớng chính của quảng cáo digital thể kỷ 21.

Như vậy, đó là 3 điểm chính, là câu trả lời cho câu hỏi “Why is AdsPlay? “,

 

Vậy iTVad là gì ? Đó là thương hiệu trên thị truờng của AdsPlay. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở http://itvad.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *