Viral Video

admin   January 10, 2017   No Comments on Viral Video

– Viral Video là gì? Viral Video là hình thức marketing bằng video, thể hiện những thông điệp dễ hiểu nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa nhằm quản bá một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó. Viral Video có thể được lan truyền qua hầu hết các kênh… Read more »

5 bài học từ chiến dịch hay nhất năm 2015 – “Unskippable” của Geico

Được tạp chí Adweek bình chọn là chiến dịch hay nhất năm 2015, loạt phim “Unskippable” của Geico (một công ty bảo hiểm của Mỹ, từng có nhiều chiến dịch quảng cáo ấn tượng) đã mở ra trang mới cho quảng cáo trực tuyến, biến điểm yếu thành điểm cực… Read more »

Jobs at AdsPlay

admin   December 2, 2016   No Comments on Jobs at AdsPlay

Data Scientist Qualifications Minimum qualifications: Knowledge of statistical analysis tools (e.g. R, Python, etc.) Ability to work independently paired with strong interpersonal skills Nice to have: Experience with Java, Scala, PHP, tools from Hadoop ecosystem, Spark, Javascript, d3, React JS, Riot JS, and Git workflow Expertise in pattern recognition, machine… Read more »

How to Turn Anonymous Visitors into Loyal Customers

Today, marketers find one of their biggest challenges is converting anonymous website visitors into loyal customers. Research shows more than 98 percent of website visitors are anonymous. It may seem ambitious and a bit naïve, but most brands want every single person who visits their sites to make a purchase… Read more »

Tóm tắt 5 định hướng chính ứng dụng Big Data và A.I cho AdsPlay Platform

Market Analytics: Phân tích dữ liệu sức cầu của thị trường, nhu cầu tiêu dùng từ Social Media Predictive Branding Analytics: Phân tích khả năng branding và hiệu quả từ các kênh truyền thông Media Media Planning Analytics: Phân tích và trợ giúp lên các kế hoạch truyền thông Digital… Read more »

Ten Ways Big Data Is Revolutionizing Marketing And Sales

Customer Analytics (48%), Operational Analytics (21%), Fraud and Compliance (12%) New Product & Service Innovation (10%) & Enterprise Data Warehouse Optimization (10%) are among the most popular big data use cases in sales and marketing. Customer Value Analytics (CVA) based on Big Data is making it possible for leading marketers… Read more »